Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W dniu 19.03.2016r. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Głównym celem Zjazdu było uchwalenie poprawek do Statutu TPD przyjętych na Zjeździe Krajowym w czerwcu 2015r. Omówiono także przygotowania do obchodów 100-lecia TPD w 2019r. oraz bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Towarzystwa.

Okręg Pilski na Zjeździe reprezentowali: p. Alicja Andrzejewska i p. Leszek Raźniewski.

 


Spotkanie działaczy ZHP z TPD

12.03.2016r. odbyło się uroczyste spotkanie działaczy ZHP z udziałem przedstawiciela TPD w Kamienicy k/Wągrowca. W trakcie spotkania wręczono działaczom obu organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą Odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Otrzymali je:

-          Tadeusz Böhn z Głuszyny,

-          Krzysztof Majer z Wrocławia,

-          Walenty Kupczyk z Lubonia,

-          Barbara Król z Poznania,

-          Małgorzata Sucharecka z Poznania,

-          Wawrzyniec Mierzejewski ze Swarzędza.

W/w osoby są szczególnie zasłużone i od wielu lat współpracują z działaczami powiatu wągrowieckiego, wspierając organizację wielu imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

 


Posiedzenie Zarządu Okręgowego TPD

W dniu 04.03.2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego TPD w Pile z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Główne problemy poruszone na posiedzeniu to:

-          zapoznanie z materiałami podsumowującymi działalność Oddziału Okręgowego w okresie sprawozdawczym 2015r.: wpływy z 1% pdof, współpraca z Pilskim Bankiem Żywności, akcja letnia 2015., informacja o działalności Biura Zarządu, informacja o pracy Społecznych Rzeczników Praw Dziecka, informacja przedstawicieli naszego Oddziału w pracach Wielkopolskiego Zarządu Regionalnego TPD w Poznaniu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w Warszawie.

-          przedstawiono również propozycje dotyczące przedsięwzięć w roku 2016., jak akcja letnia 2016, imprezy okolicznościowe, odznaczenia i wyróżnienia.

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE ZA 2015r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2


Zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego

W sobotę 21 listopada 2015r. w Wągrowcu odbywał się Zjazd Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas Zjazdu wielu zasłużonym działaczom wręczono odznaki i medale organizacyjne ZHP. Natomiast za bardzo skuteczną i długoletnią pracę z dziećmi i młodzieżą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uhonorowało swymi odznaczeniami: Medalem im. dr H.Jordana – hm Janusza Sieronia, a odznaką „Przyjaciel Dziecka” – hm Andrzeja Surdyka. Wyróżnienia wręczył uczestniczący w Zjeździe prezes Zarządu Okręgowego TPD – Leszek Raźniewski.

 


Badania z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

16 listopada 2015r. z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą zorganizowało bezpłatne badania, szkolenie i porady dotyczące choroby cukrzycowej.  Podczas realizacji zadania wykonano badania glukozy, hemoglobiny glikowanej, ciał ketonowych we krwi, ciśnienia tętniczego i analizę składu ciała, udzielono konsultacji diabetologicznych i porad dietetycznych na temat żywienia w cukrzycy, jej prowadzenia i samokontroli. Poinformowano o powikłaniach, które są skutkiem wysokich cukrów oraz jak im zapobiegać. Wydano materiały edukacyjne, ulotki nt. cukrzycy oraz uczono obsługi glukometrów. Popularyzowano wiedzę na temat cukrzycy.

W tym roku przeprowadzono również badanie ciśnienia tętniczego i analizę składu ciała.
U wielu osób stwierdzono również podwyższone wyniki co może być początkiem nieprawidłowości, które należałoby wyjaśnić także u lekarza.

W trakcie kilkugodzinnych badań dokonano pomiaru glukozy we krwi u 120 osób, hemoglobiny glikowanej u 56 osób, pomiaru ciał ketonowych u 4 osób, pomiaru ciśnienia tętniczego u 75 osób, analizy składu ciała i porad dietetycznych dla 48 osób. Lekarz diabetolog udzielił konsultacji 6 osobom. Wydano kilkaset ulotek i materiałów edukacyjnych, 51 bransolet informujących, że osoba jest chora na cukrzycę, wydano także 15 glukometrów i 100 igieł do penów oraz udzielono instrukcji ich obsługi.

Zadanie wsparła finansowo Gmina Piła oraz firmy farmaceutyczne.

W realizacji przedsięwzięcia brało udział 8 wolontariuszy – członków Koła TPD a całość koordynowała przewodnicząca Koła p. Irena Mendyka.

 


"Cukier pod kontrolą"

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji.

Więcej w załączniku!!

- Załącznik nr 1

 


Październik - miesiącem rocznic

W Pilskim Okręgu TPD, październik był miesiącem obchodów ważnych rocznic. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Zarządu Okręgowego TPD, wręczono działaczom wyróżnienia i odznaki TPD a dyrektorom pisma gratulacyjne i podziękowania.

3 października 2015r. 70-lecie powstania obchodziło Liceum Ogólnokształcące w Pile,
6 października 2015r. – 70-lecia miała także Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pile, z kolei
16 października 2015r. 70-lat świętował Zespół szkół Gastronomicznych w Pile.

Doniosłym wydarzeniem były uroczystości z okazji XX-lecia powołania Koła TPD Niepełnosprawnych w Szamocinie w dniu 24.10.2015r. Z tej okazji Zarząd Okręgowy wystosował podziękowania dla Zarządu i działaczy Koła za długoletnią owocną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi a prezes Zarządu – Leszek Raźniewski dokonał odznaczeń 5 osób, najbardziej aktywnych i twórczych. Odznakę „Zasłużony Działacz TPD” otrzymali:
p. Małgorzata Czech, p. Wiotold Czech i p. Gabriela Hermaszczuk a odznakę „Przyjaciel Dziecka” p. Dariusz Handschke i burmistrz Szamocina p. Eugeniusz Kucner. 

 

 


70 lat ZHP

    W dniu 03.10.2015r. 70-lecie istnienia na ziemi pilskiej obchodził Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Pile. Z tej okazji odbyło się szereg uroczystości.

    Od samego początku powstania Hufca, współpracował on ściśle z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, a wielu harcerzy oraz instruktorów zostawało potem działaczami Towarzystwa.

Z okazji Jubileuszu wyróżniono odznakami „Przyjaciel Dziecka” 7 aktywistów harcerskich, a sztandar Hufca udekorowano Medalem im. dr Henryka Jordana. Pismo gratulacyjne oraz wyróżnienia wręczali sekretarz Zarządu Okręgowego TPD w Pile – Czesław Zieleniewski i członek Zarządu – Zdzisława Antczak. Odznakę „Przyjaciel Dziecka” otrzymali: Anna Kluge, Ewa Knach, Kszysztof Łuba, Lidia Pokulniewicz, Rita Sadowska, Maria Trzyna i Katarzyna Wojciechowska.


 

Żegnaj lato na rok – czyli festyn rodzinny na pilskim Podlasiu

 

    Zarząd i Rada Osiedla oraz Koło TPD Podlasie w Pile zorganizowało festyn rodzinny w dniu 26.09.2015r., któremu towarzyszyła słoneczna, choć trzeba przyznać nie upalna pogoda. Nie aura była jednak najważniejsza, lecz dobra zabawa, której oddawali się Podlasianie w różnym wieku – od tych ledwo raczkujących, do tych w jesieni życia. Na przykościelnym placu było wesoło, gwarno i przyjaźnie. Organizatorzy zadbali aby nikt nie tylko się nie nudził, ale mógł owe kilka godzin spędzić aktywnie i w pełni usatysfakcjonowany.

    Niewątpliwym gwoździem programu był konkurs „Mam talent”, który cieszył się niezwykłym powodzeniem u dzieci i młodzieży. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili młodzi piosenkarze, którzy popisywali się swoim kunsztem wokalnym. Byli także tancerze, wśród których rej wodził niespełna dwuletni mistrz breakdance’u. Kolorytu konkursowi dodał popis dwóch małych karateków, którzy nie tylko pokazowo „walczyli” ze sobą, ale także uderzeniem shuto rozpoławiali deseczki.

    Dużą popularnością cieszył się wyścig młodych cyklistów, bieg przełajowy, czy wreszcie strzelanie do zapadek, zorganizowane zwyczajowo przez zaprzyjaźnione Bractwo Kurkowe TARCZA z Piły. Wielu uczestników zgromadził konkurs „Las na osiedlu” oraz konkurs rysunkowy. Nie zapomniano o czymś dla miłośników modelarstwa, czyli konkursie rodzinnym na najpiękniejszy latawiec.

 


Informacja o przebiegu akcji letniej

„Lato z TPD – 2015”

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

- Informacja o przebiegu akcji "Lato z TPD- 2015"-
    Załącznik nr 1

- Sprawozdanie liczbowe z akcji "Lato z TPD- 2015"-
     Załącznik nr 2

- Sprawozdanie z akcji "Lato z TPD- 2015"-
    Załącznik nr 3

 


Mundialito 2015

W Wągrowcu zakończyła się jubileuszowy XXV Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych „Mundialito 2015”, organizowany przez Oddział Miejski TPD. Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Redakcja Głosu Wągrowieckiego.

W tegorocznej imprezie wzięło udział 180 uczestników, podzielonych na 18 drużyn (w tym jedna dziewczęca) w 3 kategoriach wiekowych. Podczas 3-tygodniowego turnieju w 56 rozegranych spotkaniach strzelono łącznie 446 bramek. Na zakończenie imprezy uroczyście wręczono dyplomy, nagrody  i statuetki najlepszym zawodnikom turnieju.

Zakończenie turnieju było także okazją do podziękowania wszystkim przyjaciołom dzieci, którzy przez 25 lat wspierali wągrowieckie „Mundialito”. Z tej okazji Elżbieta Rączkowiak, prezes Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Wągrowcu wręczyła przedstawicielom sponsorów i wolontariuszom (sędziom i trenerom) specjalne podziękowania.  


Wycieczka do Myślęcinka

    Szósty rok z rzędu została zorganizowana wycieczka dla dzieci i młodzieży z koła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile. Jest to jedyna forma zorganizowanego wypoczynku dla osób chorych na cukrzycę w naszym regionie. Wycieczka miała charakter turystyczno-rekreacyjny. Nadzór nad jej przebiegiem sprawowali doświadczeni opiekunowie i personel medyczny. Zarówno podczas przejazdu jak i długiego, bo ponad 10 kilometrowego spaceru i zwiedzania, dzieci i młodzież stworzyli koleżeńska atmosferę, wzajemną akceptację, samodyscyplinę i pełną kontrolę nad chorobą.

    Program był bardzo bogaty a obszar kompleksu rozrywkowo-wypoczynkowego w Myślęcinku, bardzo rozległy i również bardzo atrakcyjny. Zwiedzano i to wyłącznie na pieszo (co nie jest bez znaczenia dla chorych na cukrzycę, gdyż powinni łączyć wysiłek fizyczny z terapią lekową): Ogród Botaniczny a w nim wspaniałe okazy drzew i krzewów, Ogród Zoologiczny z wielką różnorodnością zwierząt i ptaków z całego świata oraz Park Rozrywki, gdzie można było skorzystać z różnych atrakcji dla zabawy.

    W Ogrodzie – Zaginiony Świat – przewodnik pokazywał w skali 1:1 makiety zwierząt od czasów prehistorii do dnia dzisiejszego, mówił także o historii Ziemi. Atrakcją były odgłosy dzikich zwierząt dobiegające z lasu, w którym znajdował się Park. W Muzeum Ziemi oglądano skamieliny i minerały wydobyte z ziemi i z morza. Po obiedzie i krótkim odpoczynku uczestnicy przejechali autokarem do Bydgoszczy, gdzie przy ul. Długiej w samym centrum miasta, znajduje się Muzeum Mydła i Historii Brudu. Przewodnik opowiadał o zwyczajach ludzi związanych z czystością, higieną i różnymi sposobami usuwania brudu i nieczystości. Można było zobaczyć eksponaty związane z produkcją mydła i kosmetyków oraz sprzęt do mycia się, prania i suszenia bielizny i ubrań. Wielka atrakcją było samodzielne wykonanie mydła pod nadzorem instruktorek oraz zabranie do ze sobą do domu. Można było także zakupić mydła o różnych kształtach, zapachach i kolorach.

    Powrót do Piły nastąpił o godz. 2000. Uczestnicy otrzymali podwieczorek a osoby z poza Piły odjechały do domów odebrane przez rodziców lub opiekunów.

    Wycieczka spełniła założone cele, wszyscy byli bardzo zadowoleni, mimo sporego zmęczenia. Wycieczkę zrealizowano dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Jednocześnie podjęto deklarację o organizacji wycieczki w przyszłym roku również do jakiejś atrakcyjnej miejscowości


Koniec roku szkolnego 2014/2015

    Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowań dokonań i osiągnięć zarówno dzieci, młodzieży i nauczycieli, jak i działaczy społecznych. Oprócz podziękowań i życzeń dobrego wakacyjnego wypoczynku wręczono również odznaczenia TPD.

    W Pile – podczas zakończenia roku w Zespole Szkół Nr 3 – Medal im. dr Henryka Jordana – otrzymała z rąk prezesa Leszka Raźniewskiego – pani Małgorzata Paterska, wieloletnia przewodnicząca Koła TPD w Szkole i członek Zarządu Miejskiego TPD w Pile. W związku z odejściem na emeryturę p. Paterska otrzymała również specjalny Dyplom-Podziękowanie. Odznakami „Przyjaciel Dziecka” wyróżniono przewodniczącą Rady Rodziców – p. Wiolettę Stalenga i jej zastępcę – p. Romualda Wycisło.

    Podczas pożegnania 6-klasistów w Szkole Podstawowej w Okonku – prezes Leszek Raźniewski odznaczył długoletnią prezes zarządu Gminnego TPD w Okonku i wicedyrektora Szkoły – p. Małgorzata Kijowiec - Medalem im. dr Henryka Jordana.

    Początek wakacji działacze TPD spędzają bardzo pracowicie. Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzyca w Pile zorganizowało wycieczkę do Myślęcinka i Bydgoszczy. Zarząd Miejski TPD w Pile zorganizował półkolonię dla 50 dzieci. Półkolonie organizują również Zarządy TPD w Złotowie (4 turnusy po 60 dzieci), Czarnkowie i Krzyżu po 1 turnusie dla 45 osób. Planowana jest wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych z Łobżenicy, a w Wągrowcu po raz 25 odbywa się Turniej Piłkarski „Mundialito 2015”. Będą również inne wycieczki, pikniki i turnieje.


Badanie dna oka

Podobnie jak w roku ubiegłym Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile, zorganizowało badania przesiewowe dna oka dla pacjentów z cukrzycą.

Badanie to polega na wykonaniu zdjęcia dna oka za pomocą specjalnego aparatu zwanego funduskamerą firmy TOPCON. Wykonanie fotografii barwnej dna oka jest połączone z wykonaniem badania SOCT – optycznej koherentnej tomografii, która może pozwolić na wczesne wykrycie uszkodzonej plamki. Zdjęcie oceniała okulista dr med. Jadwiga Bernadczyk-Meller –  specjalista chorób oczu z Specjalistycznego Okulistycznego NZOZ „OCU SERVIS” z Poznania, bezpośrednio przy pacjencie.

Celem tych badań jest wczesne wykrycie zmian na dnie oczu (retinopatii cukrzycowej) i skierowanie pacjenta na leczenie specjalistyczne (np. laseroterapię) oraz przekazanie informacji diabetologowi prowadzącemu leczenie chorego.

W trakcie akcji przebadano 40 osób, które chorują powyżej 5 lat na cukrzycę i efektem jej było zdiagnozowanie kilku przypadków poważnych powikłań (o czym nie wiedzieli pacjenci), których skierowano na dalsze leczenie.

Ponadto badano poziom hemoglobiny glikowanej a lek. med. Małgorzata Górzyńska – diabetolog, udzielała porad, natomiast mgr inż. Rafał Jarczewski  - dietetyk, wykonywał pomiar masy ciała metodą bioinpedancji elektrycznej (BIA) oraz udzielał porad dietetycznych.

Efekty tej akcji skłaniają organizatorów do powtórzenia ich w latach następnych.

Całość koordynowała Irena Mendyka – Przewodnicząca Koła TPD.    


„Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”

W dniu 18.06.2015r. odbyła się w Pile Konferencja zorganizowana przez Senatora Mieczysława Augustyna rozpoczynająca Kampanię „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo” z udziałem Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka. Omówiono również proponowane zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. W obradach wzięło udział ok. 200 osób  z Północnej Wielkopolski: pedagodzy, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych, policjanci i działacze społeczni. Wśród uczestników byli także starostowie, burmistrzowie, wójtowie, prezydent Piły, a Sejm RP reprezentowała p. poseł Małgorzata Janyska. Z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczestniczyła duża grupa działaczy, wśród nich panie: Antczak, Andrzejewska, Mendyka, Dzida, Czarnotta oraz panowie Zieleniewski i Wycisło. W dyskusji zabrał głos prezes Zarządu Okręgowego p. Leszek Raźniewski, p. Elżbieta Czarnotta i kilkoro innych osób. Na zakończenie uczestnicy otrzymali materiały na Kampanię.

 


XVII Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W dniach 12-13 czerwca 2015r. odbył się w Warszawie XVII Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W trakcie obrad  podsumowano ostatnią 4 letnią kadencję i wytyczono program na lata następne. Zjazd uchwalił także nowy Statut Towarzystwa uwzględniający zmiany podyktowane obecną sytuacją społeczno-polityczną w Polsce i w Europie.

Z Okręgu Pilskiego TPD w Zjeździe uczestniczyli p. Alicja Andrzejewska ze Złotowa i p. Leszek Raźniewski z Piły.

Zjazd wybrał nowe władze krajowe TPD. Prezesem pozostał nadal p. Wiesław Kołak. Pani Alicja Andrzejewska została sekretarzem Głównej komisji Rewizyjnej.

W obradach uczestniczyło wielu znakomitych gości: Wojewoda Mazowiecki, wiceminister MEN, posłowie i byli prezesi  ZG TPD. Najbardziej wyróżniający się działacze TPD zostali odznaczeni orderami i krzyżami zasługi nadanymi przez Prezydenta RP oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej nadanymi przez MEN.


DZIEŃ DZIECKA

    Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w całym Okręgu odbyło się szereg imprez – festynów, zabaw, spotkań oraz innych uroczystości dla dzieci i ich rodziców oraz całych społeczności lokalnych. Było także sporo zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz okazji do integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami. Uczestnicy otrzymali prezenty, słodycze, napoje i jedzenie (kiełbaski, grochówkę itp.). Atrakcjom nie było końca. Dzieci mogły podziwiać sprawność policji i straży pożarnej, były wystawy i pokazy gimnastyczne, dmuchane zamki, zawody piłkarskie, biegi i skoki, puszczanie latawców i strzelanie z łuku. Działacze TPD stanęli na wysokości zadania, pokazując sprawność organizacyjną, pozyskując sponsorów i zainteresowanie dorosłych, nawet tych, którzy nie maja małych dzieci. W tym roku wręczono również wyróżniającym się działaczom odznaki "Przyjaciel Dziecka”. Otrzymali je: Wioletta Stalęga, Jadwiga Świstun, Marcin Popiołkowski i Romuald Wycisło. 


 

Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych

16.05.2015r. w Zespole Szkół w Szydłowie, Ludowe Zespoły sportowe zorganizowały coroczne Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyło w nich 80 osób z Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, reprezentacji Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz TPD z Wyrzyska. Zespół TPD pod opieką prezes Zarządu Gminnego TPD p. Stefanii Wojtkowiak zdobył 14 medali oraz puchar za II miejsce w klasyfikacji końcowej. Medale i puchary wręczali uczestniczący w imprezie: Starosta Pilski Franciszek Tamas, przewodniczący LZS Wiesław Łoś oraz prezes Zarządu Okręgowego TPD Leszek Raźniewski.

 


 

NIKE 2015

    14.05.2015r. odbyły się w Pile XXXI Regionalne Igrzyska Sportowe „Nike 2015”, w których brało udział 10 zespołów i ponad setka dzieci niepełnosprawnych ze szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych Regionu Nadnoteckiego. Zwycięzcom poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych wręczono medale a najlepsze drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Starostę Pilskiego, Prezydenta Piły, Senatora RP oraz prezesa Zarządu Okręgowego TPD w Pile.


Zjazd Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD

28 marca 2015r. odbył się Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego TPD w Poznaniu. Podsumowano 4-letnią kadencję i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Z okręgu Pilskiego w Zjeździe uczestniczyli:  Alicja Andrzejewska, Elżbieta Czarnotta, Irena Mendyka, Leszek Raźniewski i Czesław Zieleniewski.

Gośćmi honorowymi byli: Kurator Oświaty w Poznaniu p. Elżbieta Walkowiak, dyrektor Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej p. Aleksandra Kowalska, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji, a z ramienia Zarządu Głównego TPD p. Grażyna Kolińska – skarbnik ZG TPD.

Uczestnicy Zjazdu podczas dyskusji wskazali zarówno na osiągnięcia Towarzystwa, jak i na czekające wyzwania w najbliższej przyszłości.

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Regionalnego, na którego czele jako prezes stanęła p. Gabriela Chałupka oraz Komisję Rewizyjną z przewodniczącą p. Marią Ajchler. Członkiem Zarządu z Okręgu Pilskiego został p. Leszek Raźniewski.

Wybrano także 6 osób jako delegatów na Zjazd Krajowy TPD, który odbędzie się w czerwcu br. Z Okręgu Pilskiego delegatami zostali: p. Alicja Andrzejewska i p. Leszek Raźniewski.
W trakcie Zjazdu wręczono również odznaczenia TPD kilkunastu zasłużonym osobom.

Ustępującemu Zarządowi Wielkopolskiemu złożono podziękowania i wręczono kwiaty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!


XI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW TPD W PILE

W dniu 14.03.2015r. odbył się XI Okręgowy Zjazd Delegatów TPD w Pile.

W obradach, które odbyły się w Regionalnym Centrum Kultury, uczestniczyło 26 delegatów  i zaproszeni goście.

Ustępujący prezes Zarządu Okręgowego TPD wygłosił okolicznościowe przemówienie wprowadzające do sprawozdania z 4-letniej kadencji. Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem i prezentacja  głównych kierunków działania na lata 2015 – 2018.

W dalszej części obrad wybrano nowy Zarząd Oddziału Okręgowego i Okręgową Komisję Rewizyjną a także 5 delegatów na Zjazd Wojewódzki w Poznaniu. W załącznikach przedstawiono uchwały w tych sprawach.

W trakcie Zjazdu 16 działaczom TPD wręczono wyróżnienia: Medal dr Jordana, Odznaki Zasłużony Działacz TPD i odznaki Przyjaciel Dziecka (lista wyróżnionych w załączeniu).  

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami oraz obejrzenia galerii zdjęć

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE ZA 2014r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

-Załącznik nr 1

-Załącznik nr 2

 


IMPREZY TPD

W listopadzie i grudniu 2014r. działacze TPD organizowali szereg imprez dla dzieci oraz ich rodzin. I tak:

- 14 listopada br. Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą przeprowadziło bezpłatne badania dla mieszkańców Piły i okolic, mające na celu pomiar cukru, hemoglobiny glikowanej i tkanki tłuszczowej oraz ciśnienia tętniczego. Na badania zgłosiło się ponad 150 osób, które mogły jednocześnie skorzystać z konsultacji z lekarzem diabetologiem.

Akcja mogła być przeprowadzona dzięki aktywności wolontariuszy – działaczy TPD, pielęgniarek i edukatora pod kierunkiem p. Ireny Mendyka – przewodniczącej Koła, a także wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Piły, firm farmaceutycznych i  sponsorów. 

- W dwie pierwsze soboty grudnia odbyły się imprezy andrzejkowo-mikołajkowe dla dzieci z cukrzycą, dla dzieci z porażeniem mózgowym i z Zespołem Downa. Wspaniała zabawy odbyły się w lokalu Bowling w Pile. Oprócz zawodów i konkursów, w których uczestniczyły dzieci, ich rodzeństwo i rodzice, każdy uczestnik otrzymał paczkę z prezentami oraz smaczny poczęstunek. W imprezach brało udział po 140 osób. Należy dodać, że przedsięwzięcia zostały wsparte finansowo przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz licznych sponsorów . Nad całością, organizacją i przebiegiem czuwali działacze TPD, a szczególnie panie: Irena Mendyka, Krystyna Mirr i Mariola Kiestrzyn.

- Środowiskowe Koło TPD Osiedla Podlasie w Pile już tradycyjnie od kilku lat funduje dla swoich podopiecznych na Mikołaja paczki ze słodyczami, zabawkami i artykułami żywnościowymi. Szczególną rolę w tej dziedzinie przejawia przewodniczący Koła – Roman Tykwiński i członkowie Zarządu Koła, którzy pozyskują sponsorów finansowych i darczyńców (słodycze, zabawki, żywność).

 Wiele Kół TPD jeszcze przed Bożym Narodzeniem planują uroczyste spotkania wigilijno-opłatkowe, w których będą brały udział dzieci, ich rodzice i opiekunowie.  

 

ZAPRASZAMY DO GALERII!!!

 

Działacze TPD – zasłużeni seniorzy

 

24.10.2014r. odbyła się uroczysta Konferencja nt. „Rola Seniora w społeczeństwie” zorganizowana w Starostwie Powiatowym w Pile z inicjatywy stowarzyszenia „Pro Senior”.

W trakcie Konferencji wręczono wyróżnienia zasłużonym seniorom z Północnej Wielkopolski. Wśród wyróżnionych znalazły się także długoletnie działaczki TPD. Tytuł „Senior Wielkopolski – 2014” i statuetkę otrzymała p. Stefania Wojtkowiak prezes Zarządu Gminnego TPD w Wyrzysku. W prezentowanym z tej okazji biuletynie “Seniorzy  Północnej Wielkopolski” ukazały się biogramy i opisy drogi życiowej i działalności wspomnianej już wcześniej p. Stefanii Wojtkowiak oraz p. Zdzisławy Antczak – członka Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Pile. Laureatki otrzymały również kwiaty, upominki i bardzo dużo gratulacji i życzeń oraz stosowne pismo – podziękowanie za długoletnią owocną działalność zawodową i społeczną.

 

 

Obchody 95-lecia TPD w Złotowie

 

29 października 2014r. Zarząd Miejski TPD w Złotowie zorganizował koncert z okazji 95-rocznicy powołania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Podczas koncertu swoje umiejętności prezentowały dzieci ze szkół i przedszkoli złotowskich. Impreza była także doskonałą okazją do podziękowań, wyróżnień i odznaczeń dla zasłużonych działaczy Towarzystwa. Odznaką „Przyjaciel Dziecka”, przez prezesa Zarządu Okręgowego TPD w Pile Leszka Raźniewskiego w towarzystwie prezes Zarządu Miejskiego TPD w Złotowie p. Alicji Andrzejewskiej, udekorowane zostały następujące osoby: Lidia Karolak, Helena Tomas, Justyna Bajor, Adam Falba, Henryk Wasilewski, Onufry Kloskowski.

Specjalne podziękowania, kwiaty i życzenia otrzymała p. Alicja Andrzejewska od: byłego Starosty Złotowskiego - p. Mirosława Jaskólskiego, przewodniczącego Rady Miasta Złotowa – p. Stanisława Pikulika, dyrektorów szkół i przedszkoli z miasta Złotowa oraz od działaczy TPD i współpracowników.

Gratulacje i podziękowania od Zarządu Okręgowego TPD w Pile wręczyli prezes Leszek Raźniewski i wiceprezes Irena Mendyka.

Dzieci uczestniczące w uroczystości otrzymały słodycze i okolicznościowe baloniki. Impreza była doskonale zorganizowana i prowadzona.

 

 

20. Jubileusz Koła TPD

Niepełnosprawnych w Trzciance

 

W jubileuszowym 95. roku powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, również swój Jubileusz – XX –  obchodziło Koło TPD Niepełnosprawnych w Trzciance.

Z tej okazji 11.10.2014r. odbyło się  uroczyste spotkanie członków i sympatyków Koła, dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów oraz zaproszonych gości.

Był pokaz multimedialny na temat historii Koła i jego działalności, występ dzieci i zespołu muzycznego z Klubu Seniora.

W uroczystości udział wzięli między innymi: wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki, burmistrz Trzcianki oraz przedstawiciele zakładów pracy i sponsorów.

Uczestniczący w Jubileuszu prezes Zarządu Okręgowego TPD w Pile Leszek Raźniewski udekorował Odznakami „Przyjaciel Dziecka” 4 osoby: p. Helenę Stocka-Glapa,
p. Annę Czechowicz, p. Sylwię Przerada i p. Romana Bartola – w uznaniu zasług za długoletnią pomoc i współpracę z Kołem TPD.

Dyplomy i podziękowania wręczono zakładom i instytucjom: Sapa Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance, Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, Urzędowi Miasta Trzcianka, Starostwu Powiatowemu w Czarnkowie, Nadleśnictwu Trzcianka, Trumpf-Mauxion Chocolates w Tucznie, Piekarni „Rogalik” i Hurtowni „Astra” w Trzciance. Podziękowano także Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzciance.

Specjalne gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu od Zarządu Okręgowego TPD otrzymali przewodniczący i działacze Koła TPD Niepełnosprawnych w Trzciance.   

 

 

SPRAWOZDANIE Z AKCJI

"LATO Z TPD 2014"

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji, znajdującymi się w załącznikach.

1) Podsumowanie akcji letniej

2) Sprawozdanie z akcji letniej

3) Sprawozdanie liczbowe

 

 

 

W KOŁOBRZEGU BYŁO SUPER!!!

W dniu 28.06.2014r. odbyła się wycieczka turystyczno-rekreacyjna do Kołobrzegu dla dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę, dla których jest to jedyna formą zorganizowanego letniego wypoczynku.

W trakcie przejazdu do Kołobrzegu zatrzymano się w miejscowości Stare Drawsko (Drahim), gdzie zwiedzano ruiny starego zamczyska z VII wieku.

Następnie uczestnicy przyjechali do miejscowości Zieleniewo koło Kołobrzegu do Farmy „Dziki Zachód”. Tutaj przez prawie 4 godziny korzystano z wielu atrakcji oferowanych przez właścicieli. Były to:

-          przejażdżka na koniu i przejażdżki bryczką konną,

-          zwiedzanie wioski indiańskiej i zabudowań takich jak w westernach (biuro szeryfa, bank, saloon, stajnia),

-           zwiedzanie mini zoo (bezpośredni kontakt ze zwierzętami: konie, krowy, kozy, owce, lama, króliki, strusie, sarenki, małpa, świnie, pawie, gołębie, kury, psy).

-          konkursy z nagrodami,

-          ponadto dzieci korzystały z takich atrakcji jak: narty indiańskie, tor przeszkód, strzelanie z łuku, zabawa przy muzyce country, skakanie na trampolinie, wspinaczka na drzewa, huśtawki, karuzela.

Na miejscu w polowych warunkach (stoły drewniane i ławy w stodole) dzieci zjadły obiad.

Po obiedzie nastąpił przejazd do portu w Kołobrzegu i rejs statkiem „Pirat” po morzu. Po powrocie zwiedzano pieszo miasto i spacerowano po plaży.

W drodze powrotnej uczestnicy otrzymali podwieczorek.

Przyjazd do Piły nastąpił o godz. 2100.

Dzieci i młodzież, a także opiekunowie byli zachwyceni wycieczką, która przyniosła wiele wrażeń i nowych wiadomości. Jednocześnie chorzy na cukrzycę mogli wzajemnie z sobą przebywać, wymieniać się informacjami o postępowaniu z chorobą, radzić sobie samodzielnie w jej przezwyciężaniu.

Wycieczkę, łącznie dla 45 dzieci i 5 opiekunów, zrealizowano dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, funduszy własnych TPD i niewielkiej dopłacie uczestników.

Przewidywany efekt i cel wycieczki został w pełni osiągnięty, młodzi diabetycy wrócili zadowoleni uśmiechnięci, a turystyka i rekreacja jako forma aktywności fizycznej jest wielkim sprzymierzeńcem dziecka z cukrzycą oraz źródłem radości życia i tężyzny fizycznej.

 

 


PRACOWITE WAKACJE TPD

Rozpoczynające się wakacje 2014r. będą bardzo pracowite dla TPD, gdyż przewidziano organizację kolonii, półkolonii i małych form wypoczynku. Szczególnie atrakcyjnie będzie
w Wągrowcu, Złotowie, Okonku, Czarnkowie, Krzyżu i Pile. W zorganizowanym wypoczynku weźmie udział około 2500 osób.


WYRÓŻNIENIA DLA DZIAŁACZY

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2013/14 wielu działaczy zostało wyróżnionych i nagrodzonych.

Odznakę Przyjaciel Dziecka otrzymali:

-          Natalia Kaczmarek, Grzegorz Należyty i  Mirosław Łukaszewski z Żelic;

-          Anna Stefanowicz i Anna Sulimierska z Piły;

-          Lidia Karolak, Helena Tomas, Justyna Bajor, Henryk Wasilewski, Onufry Kloskowski i Adam Falba ze Złotowa.

Dyplomami wyróżniono Karolinę Hryckiewicz z Piły i Małgorzatę Czerepko z Trzcianki.


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ

Z DNIA DZIECKA

 

 


BADANIA PRZESIEWOWE DNA OKA

Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą zorganizowało w dniu 10.05.2014r. badania przesiewowe dna oka dla pacjentów z cukrzycą.

Badanie to polega na wykonaniu zdjęcia dna oka za pomocą specjalnego aparatu zwanego funduskamerą. Wykonanie fotografii barwnej dna oka jest połączone z wykonaniem badania SOCT – optycznej koherentnej tomografii, która może pozwolić na wczesne wykrycie uszkodzonej plamki. Zdjęcie ocenia okulista bezpośrednio przy pacjencie. Zaletą tych badań jest wczesne wykrycie zmian na dnie oczu (retinopatii cukrzycowej) i skierowanie pacjenta na leczenie specjalistyczne (np. laseroterapię) oraz przekazanie informacji diabetologowi prowadzącemu leczenie chorego.

W trakcie akcji przebadano 40 osób, które już powyżej 5 lat chorują na cukrzycę. Wśród badanych dzieci i młodzieży nie stwierdzono powikłań, natomiast u dorosłych zanotowano 1 retinopatię z powikłaniami, 1 retinopatię I stopnia i 1 w fazie początkowej.

Badania prowadzili: dr med. Jadwiga Bernadczyk-Meller –  specjalista chorób oczu oraz lek. med. Małgorzata Górzyńska – diabetolog, ze Specjalistycznego Okulistycznego NZOZ „OCU SERVIS” z Poznania. Zalecono powtórzenie badań za rok.

Całość koordynowała Irena Mendyka – Przewodnicząca Koła TPD. 

 


"IGRZYSKA NIKE"

Dnia 08.05.2014r. odbyły się po raz XXX Zawody lekkoatletyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej p.n. „Igrzyska Nike”. Organizatorem było Stowarzyszenie „Sprawni Razem”. Uczestnikom wręczono medale i dyplomy. Zwycięskie drużyny (12) otrzymały puchary ufundowane przez Starostę Pilskiego, Prezydenta Piły i Senatora Mieczysława Augustyna. Najlepszemu skoczkowi wzwyż puchar ufundowany przez Zarząd Okręgowy TPD wręczył prezes Leszek Raźniewski. W zawodach startowali uczniowie szkół
z Wągrowca, Gębic, Jastrowia, Wyrzyska, Wielenia i Piły.

 

 

"KARTKA ŚWIĄTECZNA"

Oddział Miejski  TPD w Wągrowcu przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego, zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Kartka Świąteczna”.

Podsumowanie konkursu odbyło się w Bibliotece Miejskiej w Wągrowcu w dniu 10.04.2014r. z udziałem głównej organizatorki – prezes Zarządu Miejskiego TPD p. Elżbiety Rączkowiak oraz prezesa Zarządu Okręgowego TPD w Pile p. Leszka Raźniewskiego, przedstawicieli Starostwa, Biblioteki  oraz rodziców nagrodzonych dzieci.

Nadesłano 375 prac wykonanych przez dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych powiatu wągrowieckiego oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 30 laureatom wręczono dyplomy i cenne upominki – przybory szkolne, książki, materiały biurowe, kreślarskie itp.

Wyróżnione prace znalazły się na specjalnej wystawie w Bibliotece Miejskiej w Wągrowcu.

 


 

1 PILSKI RAJD ROWEROWY "LEŚNE DZIECI"

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

- Informacje

- Regulamin


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE ZA 2013r

 

Sprawozdanie merytoryczne dostępne jest w załączniku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


„LIDER SUKCESU 2014”

Corocznie Zarząd Powiatu Pilskiego przyznaje tytuły Lidera Sukcesu, w różnych kategoriach. Laureatami tego wyróżnienia zostają instytucje i osoby fizyczne, które przyczyniły się w sposób szczególny do rozwoju i promocji Powiatu Pilskiego. 31 stycznia podczas uroczystej Gali w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile uhonorowano Liderów Sukcesu 2013.      

Oprócz statuetek Lidera Sukcesu, gospodarz uroczystości, starosta pilski wraz z wicestarostą wręczyli statuetki Kryształowego Lidera Sukcesu.

Wśród wyróżnionych statuetką Kryształowego Lidera Sukcesu znalazła się działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – p. Stefania Wojtkowiak – Prezes Zarządu Gminnego TPD w Wyrzysku.

 


 

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO TPD W PILE

29.11.2013r. odbyło się Plenarne Posiedzenia Zarządu Okręgowego TPD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej .

Program obrad:

 1. Informacja o działalności Zarządu za 2013r.;
 2. Podsumowanie udziału działaczy TPD Okręgu Pilskiego w pracach samorządów terytorialnych miast i gmin oraz innych formach pracy w różnych organizacjach
  i gremiach społecznych;
 3. Informacja o przebiegu „Akcji Lato z TPD-2013”;
 4. Informacja dotycząca zbliżającej się kampanii sprawozdawczej w Zarządach
  i Kołach oraz wykonania sprawozdań (druki, zasady, terminy);
 5. Dyskusja nt. Zarządy i Koła TPD w roku 2014 – roku jubileuszu 95-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
 6. Omówienie problemów finansowych związanych z pozyskiwaniem i wydawaniem pieniędzy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 7.  Dyskusja i wolne głosy.

W trakcie posiedzenia prezes Leszek Raźniewski wręczył Medal im. dr Henryka Jordana, przyznany przez Zarząd Główny TPD w Warszawie, wielce zasłużonej w pracy na rzecz dzieci i poprawy ich losu – pani Janinie Dzida. Uczestnicy posiedzenia podjęli także szereg decyzji dotyczących dalszej pracy Kół i Zarządów TPD w roku 2014.

Zapraszamy do galerii!

 

 


ZEBRANIE W NADLEŚNICTWIE

 

26.11.2013r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Piła-Kalina odbyła się narada nadleśniczych, podsumowujących rok bieżący w gospodarce leśnej i działalności szkolno-oświatowej Lasów Państwowych. Podczas narady, w której wzięli także udział przedstawiciele Zarządu Okręgowego TPD w Pile: Irena Mendyka i Leszek Raźniewski, wręczono Odznaki „Przyjaciel Dziecka”  p. Krzysztofowi Gromadkiewiczowi i p. Małgorzacie Plata z Nadleśnictwa Kaczory, w uznaniu zasług i pomoc materialną dla Koła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą oraz szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
i działających w nich Kół TPD z rejonu działania Nadleśnictwa, czyli prawie całego powiatu pilskiego. Do współpracy i współdziałania zaproszono także inne Nadleśnictwa wchodzące
w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 

Zapraszamy do galerii!!


OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

 

23.11.2013r. Zarząd Miejski TPD w Złotowie był współorganizatorem Olimpiady Przedszkolaków. Wzięło w nich udział 200 przedszkolaków i ich rodzice. Na widowni Hali Sportowo-Widowiskowej zebrało się blisko 650 osób. Na zakończenie Olimpiady uczestniczący w niej goście: Alicja Andrzejewska, Irena Mendyka i Leszek Raźniewski
z Zarządu Okręgowego TPD w Pile wręczyli uczestnikom medale a pięciu dyrektorkom Przedszkoli puchary i dyplomy. Impreza bardzo udana i godna kontynuacji.

Zapraszamy do galerii!!


 

W dniu 14.11.2013r. obchodzony był Światowy Dzień Cukrzycy. Już od 10 lat z tej okazji Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile organizuje bezpłatne badania zawartości glukozy, hemoglobiny glikowanej i ciał ketonowych we krwi, ciśnienia tętniczego i tkanki tłuszczowej. Prowadzi edukację w tym zakresie, uczy posługiwania się glukometrem i rozdaje je osobom potrzebującym. W tym roku badaniu poddało się 164 osób. Wielu skorzystało także z porady lekarza diabetologa, który przez godzinę udzielał konsultacji. Akcja mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu działaczy TPD: pielęgniarek, laborantek i edukatorek oraz koordynatora p. Ireny Mendyka. Niebagatelny wkład wniosły firmy farmaceutyczne i dotacja Gminy Piła, umożliwiająca zakup materiałów niezbędnych do badań. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane również w następnych latach, tym bardziej iż każdego roku jest kilka „zdrowych” osób, u których stwierdzono podwyższone wyniki hemoglobiny glikowanej co wskazuje na stan zagrażający cukrzycą. Osoby te zostały skierowane do lekarza.

16.11.2013r. Zespół Szkół im Stanisława Staszica  w Pile obchodził 50-lecie powstania. Z tej okazji odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli prezesi Zarządu Okręgowego i Zarządu Miejskiego TPD w Pile – Leszek Raźniewski i Czesław Zieleniewski składając  dyrektorowi szkoły gratulacje, kwiaty i podziękowanie za długoletnią współpracę.

21.11.2013r. 30-lecie powołania obchodziła Rada Osiedla Piła-Podlasie i działające przy niej Koło Środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczestniczący w tej uroczystości Leszek Raźniewski i Czesław Zieleniewski wręczyli najbardziej zasłużonym działaczom  TPD i sponsorom medale, odznaki przyznane przez Zarząd Główny TPD oraz podziękowania Zarządu Miejskiego TPD w Pile.

Wyróżnieni to:

1. Medalem im. dr Henryka Jordana:

-          Roman Tykwiński – przewodniczący Koła Środowiskowego TPD

2. Odznaką Zasłużony Działacz TPD:

-          Irena Senska,

-          Tadeusz Makulski.

3. Odznaką Przyjaciel Dziecka:

-          Maria Hass,

-          Henryk Hoga,

-          Jacek Kwaśniewski,

-          Danuta Nowak,

-          Konrad Thomas.

4. Podziękowaniami:

-          Zbigniew Bochenek,

-          Feliks Brzeziński,

-          Jerzy Cerba,

-          Botwid Chmurzyński,

-          Andrzej Czapiewski,

-          Krystyna Hałaburda,

-          Andrzej Iwicki,

-          Jerzy Kędzierski,

-          Piotr Łszcz,

-          Tadeusz Sobos,

-          Marek Tabała,

-          Jacek Woźniak.

-          Firma Badura – Małuch,

-          Firma Kotliccy

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii!

 


 

50-lecie Szkoły Podstawowej
 im. Bojowników o Wolność
i Demokrację w Krzyżu Wlkp.

W dniu 19.10.2013r. Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wlkp. obchodziła uroczyście swoje 50-lecie.

W szkole tej aktywnie działa Koło Przyjaciół Dzieci pod przewodnictwem p. Grażyny Kufel-Madaj, które  od ponad 10 lat organizuje półkolonie letnie, szerzy oświatę zdrowotną, propaguje sport, kulturę fizyczną i turystykę a także pomaga dzieciom i ich rodzinom tego potrzebującym. Ścisła współpraca Koła z Dyrekcją Szkoły daje znakomite rezultaty.

Za wieloletnią współpracę w dniu Jubileuszu Szkoły, jej sztandar został udekorowany Medalem im. dr Henryka Jordana, nadanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Aktu dekoracji, którego dokonał Prezes Zarządu Okręgowego TPD – Leszek Raźniewski, towarzyszyły również życzenia dalszych sukcesów oraz podziękowania wręczone Dyrekcji Szkoły i p.Grażynie Kufel-Madaj.

 

 


Informacja o przebiegu akcji letniej

„Lato z TPD – 2013”

 

Ugruntowaną już tradycją Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest coroczna organizacja wypoczynku letniego połączonego często z rehabilitacją i wszelkiego rodzaju terapią.
W 2013 r. wzorem lat ubiegłych wszystkie ogniwa naszego Towarzystwa skupione w Okręgu Pilskim już od wczesnej wiosny zaczęły przygotowania, by różnymi formami opieki objąć jak największą ilość dzieci i młodzieży, szczególnie tych, którym niezbędna jest rehabilitacja, odnowa biologiczna, socjoterapia i pomoc materialna. Ważną przesłanką tej działalności jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, stworzenie możliwości brania udziału w wycieczkach, obozach, biwakach, zwiedzanie ciekawych miejsc, poznania przyrody i zabytków, nauka współżycia w grupie, zapewnienie dobrego samopoczucia i nabrania sił na nowy rok szkolny.

Pozostałe informacje w załącznikach!

1) Podsumowanie akcji letniej

2) Sprawozdanie z akcji letniej

3) Sprawozdanie liczbowe

 


 

Nasza Pani Stefania!

17 września 2013r. swoje 90 urodziny obchodzić będzie najstarsza działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Regionie Pilskim – Prezes Zarządu Gminnego w Wyrzysku – Pani Stefania Wojtkowiak. To niezwykła osoba, godna podziwu, uznania i wzór do naśladowania.

Od 1948r. jest związana z różnorodną działalnością na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia. Przez całe życie była i jest nadal aktywną działaczką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W mieście i gminie Wyrzysk zorganizowała 15 kół TPD. W 1972r. założyła Koło Środowiskowe skupiające dzieci i rodziców o niskim statusie materialnym, z rodzin wielodzietnych, problemowych
i patologicznych.  Organizuje dla nich pomoc indywidualną, bezpłatne obiady w świetlicach szkolnych, zapomogi, skierowania do sanatoriów, prewentoriów i na kol
onie zdrowotne. Kieruje rodziny patologiczne, niewydolne opiekuńczo i wychowawczo na wczasy z pedagogiem
i psychologiem. Organizuje zbiórki odzieży, żywności, sprzętu rehabilitacyjnego, przekazuje najbardziej potrzebującym. Jest również redystrybutorem darów z Pilskiego Banku Żywności
w ramach Programu PEAD z Unii Europejskiej. Od wielu lat jest wzorowym organizatorem różnych form letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci. Są to małe formy wczasów i półkolonie. 

Szczególną formą pomocy dzieciom ubogim (z byłych PGR-ów oraz bezrobotnych rodziców) jest organizacja wycieczek nad morze, w góry, do miejsc historycznych w kraju, a także do teatru
w Bydgoszczy i Poznaniu, na imprezy sportowe i kulturalne do różnych miast. Corocznie z takiej formy pomocy korzysta ok. 500 dzieci. To dzięki niej większość tych dzieci po raz pierwszy zobaczyło morze lub góry, czy było w teatrze i operze.

Od 1975 r. pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego TPD, od 1975r. jest także aktywnym członkiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego, a obecnie Okręgowego TPD w Pile. Jest założycielką 5 placów gier i zabaw, 2 świetlic, teatrzyku kukiełkowego, a także
3 specjalistycznych kół TPD dla dzieci z porażeniem mózgowym i alergią.  Dzięki niej i jej nadzwyczajnym umiejętnościom zdobywania funduszy, dzieci korzystają z bezpłatnej rehabilitacji
a uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i zawodach dla osób niepełnosprawnych, zdobywają liczne puchary i dyplomy.

Cieszy się autentycznym szacunkiem mieszkańców Wyrzyska i okolicznych wsi, ma wielkie uznanie wśród władz i działaczy samorządowych oraz innych organizacji społecznych. Posiadając ogromne umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, konsekwentnie pomaga w załatwianiu wielu życiowych spraw rodzinom, które otacza troskliwą opieką. Wszystkie dokonania w sferze pomocy dzieciom w mieście i gminie Wyrzysk to jej zasługa, gdyż nie szczędzi sił i czasu, społecznie, często kosztem własnego zdrowia (ma uszkodzony kręgosłup, chodzi w gorsecie
i o kulach), angażuje się bez reszty i z pełnym poświęceniem.

Oprócz działalności w TPD jest również aktywistką Związku Emerytów i Rencistów, mobilizując osoby starsze do pracy na rzecz dzieci, szczególnie tych, którym jest potrzebna pomoc – niepełnosprawnym, chorym, niedożywionym, ubogim i zaniedbanym.

 

Za swą w pełni oddania pracę społeczną została uhonorowana: Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Orderem im. Dr H. Jordana, Złotą Odznaka Zasłużony Działacz TPD, odznaką Przyjaciel Dziecka, dyplomem Wzorowego Opiekuna Indywidualnego Rodzin TPD, Specjalną Odznaka Przyjaciel Dziecka i wieloma innymi dyplomami i odznakami.

W 1999r. „Tygodnik Pilski” ogłosił ją „Człowiekiem Roku”, była osobą nominowaną do Konkursu Pro Publico Bono, została również wyróżniona przez Telewizję Regionalną w Poznaniu. W 2008r. została „Liderem Sukcesu Powiatu Pilskiego” w dziedzinie działalności społecznej.

 Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Pile

 Leszek Raźniewski

 

 

Akcja Lato 2013.

Rozpoczęły się upragnione dla dzieci i młodzieży wakacje . Jak w latach ubiegłych działacze TPD organizują dla swoich podopiecznych wypoczynek i rozrywkę.

Kolonię na Słowacji będą miały dzieci ze Złotowa.

Od 1 lipca do końca sierpnia odbędzie się wiele turnusów półkolonii w Pile, Czarnkowie, Krzyżu, Okonku i Złotowie dla ok. 400 osób.

Turnieje piłkarskie, wycieczki, rajdy piesze i rowerowe, pikniki odbędą się w Wągrowcu, Rogoźnie, Łobżenicy, Wyrzysku i wielu mniejszych miejscowościach naszego Okręgu dla blisko 2 tys. uczestników. 

Dzieci niepełnosprawne ruchowo pojadą na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe do Mielna, Sianożętów i Sarbinowa.

 

 

 

Wycieczka do Świerkocina.

W dniu 29 czerwca br. w ramach kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, dla dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę i ich rodzin (50 osób), odbyła się wycieczka turystyczno-rekreacyjno-rehabilityacyjna do ZOO Safari w Świerkocinie k/Gorzowa Wlkp. i Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich k/Gorzowa Wlkp.

Uczestnicy byli zachwyceniu możliwością obejrzenia z bliska 600 zwierząt z 40 gatunków żyjących na co dzień w warunkach naturalnych w Afryce, Azji, Australii, Ameryce i Europie.

Było to duże przeżycie i wspaniała lekcja poglądowa. Park Dinozaurów dostarczył wiedzy o tym co działo się na Ziemi kilkaset milionów lat temu. Wycieczka pozwoliła także chorym dzieciom wzajemnie się poznać, zintegrować również sprawdzić możliwości funkcjonowania w odmiennych warunkach niż w domu i szkole. W trakcie wycieczki wręczono specjalne podziękowania za pomoc w jej organizacji właścicielce ZOO Safari p. Renate Rasmusen
i przewodnikowi p. Andrzejowi Niśkiewiczowi.

Wielkie podziękowanie należą się Gminie Piła, która dofinansowała imprezę w kwocie 2 tys. zł.

Obejrzyj naszą galerię!

 

 

 

Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów TPD

W dniu 15.06.2013r. w Warszawie odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów TPD, który podsumował 2-letni okres działalności Towarzystwa od ostatniego XV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. Dyskutowano nad kondycją organizacyjną i finansową, zgłoszono także szereg inicjatyw usprawniających działanie. W trakcie obrad najbardziej zasłużonym działaczom wręczono wyróżnienia. Z naszego regionu Specjalną Odznakę „Przyjaciel Dziecka” został uhonorowany za 25 lat pełnienia funkcji, za trud, serce i szczególne osiągnięcia w pracy dla dobra dzieci, prezes Zarządu Okręgowego TPD w Pile Leszek Raźniewski.

 

 

 

 

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka w Całym Okręgu odbyło się wiele imprez i festynów dla dzieci oraz ich rodziców. Było dużo zabawy, mnóstwo prezentów oraz okazja do integracji i wspólnych przeżyć. Z tej okazji wyróżniono odznakami „Przyjaciel Dziecka” i dyplomami zasłużonych działaczy TPD. Szczególną oprawę miały obchody tego dnia w Trzciance, Łobżenicy, Pile-Kalinie, w Pile na osiedlu Podlasie, w Czernicach itd. Oprócz imprez organizowanych przez TPD we wszystkich szkołach, przedszkolach oraz wielu wsiach i miastach organizowano dla dzieci zabawy, konkursy, wycieczki itp., których inicjatorami byli rodzice, pedagodzy, organizacje społeczne i wyznaniowe.

Obejrzyj naszą galerię!!

 

 

XXX lat Koła Przyjaciół Dzieci  z Cukrzycą

        Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile skończyło 30 lat. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w sobotę, 9 marca 2013r., w sali widowiskowej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sobotnią imprezę otworzyła Irena Mendyka, szefowa Koła, która przypomniała w skrócie najważniejsze wydarzenia minionych 30 lat.
        Lata osiemdziesiąte były to lata trudności ekonomicznych, „pustych półek”, braków w zaopatrzeniu w żywność, odzież, lekarstwa, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Różnie także bywało z opieką nad dziećmi przewlekle chorymi, w tym na cukrzycę. Rodzice zaczęli rozpaczliwie szukać dla nich ratunku. I tak w 1983 roku powstało nasze koło - wspominała. 
        Od tego czasu życie cukrzyków bardzo się zmieniło. Strzykawki wielorazowego użytku zastąpiły tzw. peny, dzięki którym zrobienie zastrzyku z insuliną nie jest już problemem.
- Udało nam się też załatwić nieodpłatne zaopatrzenie w glukometry. Wcześniej taki zakup pochłaniał całą pensję rodziców. Ponadto wystaraliśmy się o nieodpłatne udostępnienie pomp insulinowych dla osób do 26 roku życia - wylicza sukcesy Koła Irena Mendyka.
Ale wciąż jest wiele do zrobienia, by chorym żyło się lepiej. 
        Problemem jest brak dostępu do pediatry diabetologa, czy do lekarza  dla dorosłych, który by się znał na pompach insulinowych. Teraz chorzy muszą dojeżdżać do Poznania - to jedno z wielu zmartwień członków Koła. Najważniejszym jednak problemem jest ciągły brak nietolerancji dla cukrzyków. Zdarza się, że chore dzieci traktowane są przez nauczycieli i uczniów jak osoby "drugiej kategorii".
        Prócz podsumowań, był też czas na złożenie życzeń członkom Koła, którzy skończyli  18 lat. "Sto lat" zaśpiewano Kamilowi Unuczkowi, Oskarowi Rępale i Lucynie Kuźmińskiej.
        Wiele osób otrzymało okolicznościowe podziękowanie w postaci wielkiego czerwonego serca za długoletnią pracę na rzecz dzieci  z cukrzycą. Specjalne wyróżnienie za pomoc i współpracę otrzymała Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  a także osobiście zaangażowana w działalność Koła Pani Teresa Kasior – radna Rady Miasta Piły i  pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej.
        Na zakończenie uroczystości był pyszny poczęstunek, wiele wspomnień i planów na przyszłość. Wszyscy obiecali także, że to co robili przez 30 lat będą kontynuować.

Zdjęcia zobacz w galerii.

 

 

"LIDER SUKCESU 2012"

    1 lutego 2013r. Starosta Pilski wręczył nagrody honorowe „Lider Sukcesu 2012”. Wśród wielu wyróżnionych znalazły się osoby zaangażowane w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Są to panie:

Barbara Kopczyńska – prezes Zarządu Gminnego TPD w Łobżenicy

Estera Serówka – przewodnicząca Koła Środowiskowego TPD w Ujściu.

Obie panie są członkiniami Zarządu Okręgowego TPD w Pile

 

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W PILE

ZA 2012R.

 I. WSTĘP

Tak jak w całej historii Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Pile umacniał piękne tradycje służenia społeczeństwu i niesienia pomocy dzieciom. Poszczególne Zarządy i Koła starały się skutecznie realizować podjęte zobowiązania, wykazywały inspiratorskie działania w celu służenia dzieciom w różnych formach. Zajmowały się: dożywianiem, pomocą materialną, leczeniem i rehabilitacją, opieką w świetlicach nad osobami zagrożonymi patologia społeczną, a także wypoczynkiem, rozrywką i aktywnością sportowo-rekreacyjną. Wprawdzie ograniczona ilość środków finansowych determinowała zakres naszej działalności, to jednak główne zadania zostały zachowane i wykonane, niektóre nawet z nawiązką (np. pomoc materialna i dożywianie). W dalszym ciągu naszym atutem są niestrudzeni w swej pracy działacze TPD, członkowie fizyczni i wspierający a także wielka rzesza wolontariuszy i bezimiennych sojuszników (np. podatników przekazujących 1% podatku od dochodów osobistych).

II. STAN ORGANIZACYJNY

Na koniec 2012r. Oddział Okręgowy w Pile liczył 3.064 członków zwyczajnych i 200 członków wspierających, którzy zrzeszeni byli w 94 Kołach w miastach i na wsiach. Działały 3 Zarządy Miejskie i 11 Zarządów Gminnych obejmujących swym zasięgiem 5 powiatów (Piła, Złotów, Wągrowiec, Chodzież, Czarnków) oraz miasto i gminę Rogoźno Wlkp.
z powiatu obornickiego.

Znacznie mniejsza liczba członków zwyczajnych niż w latach ubiegłych wynika
z faktu, że rygorystycznie przyjęliśmy zasadę, że członkiem naszego Stowarzyszenia jest osoba opłacająca składki. To wcale nie oznacza, że mniej osób pracuje dla TPD. Liczba wolontariuszy w ubiegłym roku znaczne zwiększyła się, w różnych miejscowościach i grupach społecznych, chociażby wielka ilość osób uczestniczy w zbiórkach i dystrybucji żywności, ubrań, przyborów szkolnych itp. pomocy rodzinom i dzieciom. Głównym terenem działalności Kół TPD są nadal szkoły i przedszkola. Na stałym poziomie utrzymuje się także ilość Kół Specjalistycznych.

W ubiegłym roku za pracę społeczną wyróżniono wielu działaczy. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Polski, otrzymała p. Stefania Wojtkowiak. Wręczono
9 odznak Przyjaciel Dziecka, 1 Medal im. dr H. Jordana oraz 30 Specjalnych Podziękowań nadanych przez Zarząd Oddziału Okręgowego działaczom i szczególnie zasłuzonym dla TPD osobom i organizacjom. Sponsorom wysłano (82) podziękowania za ich pomoc materialna dla dzieci. Do najaktywniejszych działaczy o wielkiej inicjatywie i pomysłowości oraz poświęceniu się pracy społecznej na rzecz dzieci w roku ubiegłym należeli: Alicja Andrzejewska, Czesław Czechowicz, Anna Dróżdż, Grażyna Fąka, Maria Forecka, Mariola Kiestyrzyn, Barbara Kopczyńska, Danuta Kitkowska-Sieroń, Grażyna Kufel-Madaj, Alina Marglewska, Elżbieta Czarnotta, Irena Mendyka, Krystyna Mirr, Danuta Nowicka, Zenon Piechocki, Elzbieta Rączkowiak, Stefania Wojtkowiak, Czesław Zieleniewski, Roman Tykwiński, Bogumiła Dec-Skrętna, Maria Budnik, Karolina Hryckiewicz, Janina Dzida.

Zarząd Oddziału Okręgowego składa tym osobom serdeczne podziękowanie i przekazuje słowa uznania i szacunku.

 III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

Zarząd Oddziału Okręgowego oraz podległe mu Zarządy i Koła w roku 2012 kontynuowały zadania wytyczone rok wcześniej na X Zjeździe Okręgowym. Głównym celem była organizacja wypoczynku zimowego i letniego, pomoc materialna potrzebującym, prowadzenie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz opieka nad dziećmi zagrożonymi patologią społeczną. Niebagatelną rolę spełniały również szkolenia pedagogiczne dla rodziców oraz rzecznictwo praw dziecka.

W trakcie organizacji wypoczynku, szczególnie w czasie ferii letnich Zarządy i Koła prześcigały się w wymyślaniu coraz to nowych form jego realizacji oraz dbały o to by objąć jak największą ilość dzieci, które mogą w nim uczestniczyć. Były więc kolonie na Słowacji (ZM Złotów). Zorganizowano 2 turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i ich rodziców (nad morzem w Mielnie i w Sianożętach).   

Sprawdzoną już forma wypoczynku są półkolonie w miejscu zamieszkania. W 2012r. zorganizowano ich 8 i objęły 381 dzieci.

Okręg pilski ma od lat wypracowane małe formy wypoczynku, którymi w roku sprawozdawczym objęto 1447 dzieci a współuczestniczyło w nich także 334 rodziców. Szczególnie atrakcyjne okazały się bliższe i dalsze wycieczki: do miejsc historycznych, na baseny kąpielowe, do teatru, kina, ZOO, skansenów etnograficznych i parków dinozaurów oraz nad jeziora i do ośrodków edukacji leśnej.

Osobnym zasługującym na szczególne podkreślenie jest fakt zagospodarowania czasu wolnego kilku setkom młodych ludzi, poprzez organizację turniejów piłki nożnej w Pile
i Wągrowcu. Brało w nich udział 450 osób (dzieci i młodzieży) oraz kilkudziesięciu rodziców i innych osób dorosłych.

Ogółem w ciągu roku z wypoczynku zimowego i letniego oraz innych różnego rodzaju imprez organizowanych lub współorganizowanych przez działaczy TPD skorzystało 7.634 dzieci i 1.035 rodziców. Wiele imprez organizowano społecznie z pomocą wolontariuszy
i hojnych darczyńców, którzy przekazywali na ten cel nie tylko pieniądze ale także fundowali nagrody, upominki, obiady, produkty żywnościowe, napoje, desery i słodycze. Szczegółowe sprawozdanie dotyczące wypoczynku przedstawiono na zebraniu Prezydioum Zarządu Okręgowego w październiku 2012r. a materiały przekazano również do Zarządu Regionalnego TPD w Poznaniu i Zarządu Głównego w Warszawie oraz opublikowano na stronie internetowej naszego Oddziału i wysłano do organizatorów.

Następnym wielkim zadaniem działaczy TPD było prowadzenie świetlic, w tym świetlic socjoterapeutycznych. Opieką nad 468 dziećmi zajmowało się 13 placówek. Członkowie TPD włączali się także w pracę świetlic prowadzonych przez samorządy terytorialne, tak było np. w Czarnkowie, Pile, Rogoźnie i Zakrzewie.

Niebagatelną rolę w naszej działalności odgrywają Koła Specjalistyczne. W 14 Kołach, których praca jest zróżnicowana w zależności od rodzaju niesprawności, udziela się 313 członków, którzy obejmują opieką 563 dzieci i młodzieży. Głównie organizują zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne, zawody para-sportowe, imprezy integracyjne, kolonie i turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Zajmują się także edukacją rodziców i dzieci w zakresie przezwyciężania i radzenia sobie z niepełnosprawnością. Uczestniczą również w pozyskiwaniu i dystrybucji leków i sprzętu rehabilitacyjnego.

TPD w naszym Okręgu, który obejmuje wsie i miasteczka popegeerowskie i społeczeństwo o stosunkowo niskim statusie materialnym, za jeden z głównych celów postawiło sobie dożywianie i żywienie dzieci oraz pomoc materialną w postaci ubrań, książek i leków. Ściśle współpracujemy z Pilskim Bankiem Żywności, w którym nasze niektóre Zarządy mają charakter członkostwa, opłacają składki i w związku z tym korzystają z jego zasobów. Składki są symboliczne a korzyści z uczestnictwa kilkunastokrotnie przewyższają poniesione koszty. W roku ubiegłym pozyskaliśmy z Banku 335 ton żywności o wartości blisko 1.136 tys. zł. Dystrybucją zajmują się Zarządy i Koła z Piły (15), Złotowa (12), Wyrzyska (4), Łobżenicy, Okonka, Krajenki, Dzierżążna Wielkiego, Gołańczy i Wapna (2) oraz liczne grono działaczy. Do najaktywniejszych należą: Stefania Wojtkowiak, Alicja Andrzejewska, Barbara Kopczyńska, Czesław Zieleniewski, Roman Tykwiński  oraz przewodniczący i działacze 50 Kół. Ponadto część naszych członków pomaga w dystrybucji żywności jaką prowadzą MOPS-y, GOPS-y i Caritas. Żywność otrzymały w ciągu roku tysiące rodzin i około 9.331 tys. dzieci.

Zarząd Okręgowy pozyskał od sponsorów prywatnych i banków sprzęt sportowy, zabawki, przybory szkolne, książki, ubiory sportowe i środki czystości o łącznej wartości 14.500,- zł. Były to artykuły fabrycznie nowe, z atestem i przekazano je na kolonie, półkolonie, do świetlic socjoterapeutycznych a także jako nagrody w turniejach i zawodach podczas imprez takich jak:  Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilie itp.

Sukcesem działaczy TPD było pozyskanie w ubiegłym roku 162.212,51 zł. z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, co wcale nie jest łatwe w  sytuacji istnienia setek organizacji pozarządowych zabiegających o te pieniądze. Nasi członkowie przejawiali  ogromną inicjatywę w tym zakresie.

 

Zaangażowaniem w rozwiązywaniu problemów dzieci wykazali się w 2012r. Rzecznicy Praw Dziecka. Jest ich w naszym Okręgu 5 (Piła. Złotów, Łobżenica, Czarnków i Rogoźno), interweniowali 158 razy, w tym bardzo skutecznie rozwiązując problemy w 135 przypadkach. Działalność Rzeczników w pełni zdaje egzamin, jest potrzebna i będzie kontynuowana w latach następnych.

 

W roku ubiegłym sprawnie pracował Zarząd Okręgowy, obradując na posiedzeniach Prezydium. Na bieżąco pracowało Biuro Zarządu, przygotowując wszelkie dokumenty dla Zarządu i ogniw terenowych, opracowując wnioski i oferty na dotacje oraz udzielając pomocy w ich rozliczaniu. Przedstawiciele Zarządu brali udział w zebraniach Zarządów i Kół
w terenie, także w wielu imprezach dla dzieci przez te ogniwa organizowanych. Uczestniczyli w wielu szkoleniach i sympozjach, które organizowały samorządy gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzki.

 IV. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Sytuacja finansowa naszego Towarzystwa, jego dochody i wydatki w roku ubiegłym były zależne zarówno od pomysłowości, zaradności, zapobiegliwości i gospodarności działaczy, jak i od warunków społeczno-ekonomicznych środowiska, gminy, miasta i regionu, w którym działa, oraz rozmiarów i form realizowanych zadań i przedsięwzięć. Dochody niestety były niższe od potrzeb, co powodowało, że z niektórych pomysłów należało zrezygnować. Głównym źródłem dochodów były: składki członkowskie członków fizycznych i wspierających, nalepki wartościowe, dotacje, darowizny, nawiązki sadowe, 1% podatku od osób fizycznych, wpłaty rodziców na różne formy wypoczynku, rekreacji lub imprezy okolicznościowe dla dzieci. Niektóre działania dofinansowały Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, samorządy lokalne, PCPR-y, GOPS-y i MOPS-y, fundacje pomagające dzieciom oraz samorządy terytorialne .

Środki uzyskane przez Koła i Zarządy były wydawane na działalność statutową, o której wspomniano wyżej i w bardzo niewielkim procencie na administrowanie (opłaty telefonów, znaczki pocztowe, wynajem lokali, papier, internet, ksero, podróże służbowe oraz inne niezbędne w pracy biurowej akcesoria).

Komisje Rewizyjne wszystkich szczebli nie dopatrzyły się żadnych uchybień i w 100 % stwierdziły poprawną gospodarkę finansami, zarówno w celach jak i sposobach wydawania środków pieniężnych. Również pozostała dokumentacja Kół i Zarządów jest prowadzona właściwie, zgodnie ze Statutem i innymi przepisami.

Okręgowa Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała bilans za 2012r. sporządzony przez Zarząd Okręgowy stwierdzając, że bilans zbiorczy jest zgodny z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi. Podkreślono, że na szczególna pochwałę zasługuje działalność jednostek terenowych  i specjalistycznych w zakresie edukacji, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, pomocy w rehabilitacji, dożywianiu i pomocy materialnej (odzież, podręczniki).

Bardzo wysoką ocenę uzyskała praca związana z organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że przychody z działalności w 2012r. wynosiły: 1.793.005,39 zł., a koszty: 1.752.994,68 zł.

Jak wynika ze sprawozdań i bilansów, Koła i Zarządy TPD w Okręgu Pilskim są w dobrej kondycji finansowej i mogą w 2013r. podejmować szereg działań, gdyż na kontach bankowych i w kasach znajduje się na dzień 01.01.2013r. łącznie 397.916,94 zł.

 

Szczegółowe sprawozdanie statystyczne i finansowe Oddziału, zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz instrukcjami Z.G. TPD.

 

Niniejsze sprawozdanie zostało przedstawione, omówione i pozytywnie zaakceptowane na posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w dniu 30.01.2013r.

 


 

 

Bawili się mikołajkowo   -  grudzień 2012

 

Spotkanie Mikołajkowe Koła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą w Pile to już tradycja. 1 Grudnia br. w klubie Bowling nie mogło zabraknąć gier, zabaw zręcznościowych, konkursów z nagrodami - plastyczny i muzyczny, konkursów
z wiedzy diabetologicznej, przyrodniczej i historii swojej okolicy. Jednak najbardziej oczekiwanym gościem zwłaszcza przez najmłodszych był Mikołaj, który rozdał ładne upominki z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.

Celem spotkania było: usprawnienie fizyczne i intelektualne osób niepełnosprawnych. Nabycie przez nich umiejętności interpersonalnych
i samorealizacji. Przeciwdziałanie stresom. Utrwalenie cech asertywnych, kształcące poczucie własnej wartości, kontroli zachowania się, rozumienia się i wzajemnej
o siebie troski. Wyrównanie cukrzycy poprzez aktywności fizyczną. Tworzenie dobrej atmosfery w otoczeniu dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę oraz zrozumienie
i akceptacja ich postaw i zachowań. Wysiłek fizyczny, jako dobra zabawa i nauka zdrowej rywalizacji uczestników imprezy.

Imprezę dofinansowało, PCPR w Pile oraz Nadleśnictwo Kaczory - nagrody
w konkursie – osprzęt dla pomp insulinowych, który nie jest refundowany przez NFZ, oraz firmy farmaceutyczne Abbot, Bayer, Roche Diagnostics.


W dniu 28.11.2012r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczył Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP pani Stefani Wojtkowiak, wieloletniej działaczce Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, od dziesięcioleci Prezes Zarządu Gminnego TPD w Wyrzysku, także działaczce Komitetu Pomocy Społecznej, tegorocznej laureatce Statuetki Seniora.

                                                        Gratulujemy!


OGŁOSZENIE

W ramach kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, przeprowadzone będą

bezpłatne badania

poziomu glukozy i ciał ketonowych we krwi

oraz hemoglobiny glikowanej.

 

    więcej w załączniku     

  

Informacja  o przebiegu akcji letniej

„Lato z TPD – 2012”

 

Głównym zadaniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest organizacja wypoczynku letniego połączonego z rehabilitacją i terapią. Wszystkie ogniwa naszego Okręgu już od wczesnej wiosny zaczęły przygotowania, by tą forma opieki w czasie wakacji objąć jak największą ilość dzieci – szczególnie z rodzin patologicznych, ubogich, którym potrzebna jest rehabilitacja, odnowa biologiczna, socjoterapia lub nauka np. radzenia sobie z chorobą, czy korekta wad wymowy.

W załączniku:

- Podsumowanie akcji

-Sprawozdanie z akcji letniej

- Sprawozdanie finansowe

 


 

Piła będzie walczyć z cukrzycą

Gmina Piła postanowiła wesprzeć finansowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą. Dzięki temu w połowie listopada w naszym mieście odbędzie się duża akcja profilaktyczno-edukacyjna.

            Dotychczas wspomniane stowarzyszenie samo musiało szukać środków finansowych na zakup testów do badania glukozy we krwi, hemoglobiny glikowanej czy ciał ketonowych. Z prośbą o pomoc nierzadko zwracano się także do sponsorów.

           Tym razem pomoc zaoferowała gmina. Jednym z wyznaczonych przez nią na 2012 rok zadań jest bowiem przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Dofinansowanie na realizację tego zadania udało się uzyskać właśnie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą.

           Dzięki temu 14 listopada w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Sikorskiego 33 przeprowadzona zostanie duża akcja, podczas której będzie można bezpłatnie poddać się badaniu czy też dowiedzieć się czegoś na temat tej niebezpiecznej choroby, o której tak naprawdę nasze społeczeństwo wciąż wie niewiele. Sama data nie jest zresztą przypadkowa. Tego dnia obchodzimy bowiem Światowy Dzień Cukrzycy.

           Organizatorzy do wzięcia udziału w akcji „I Ty możesz zapanować nad cukrzycą” zapraszają wszystkich Pilan – część z nas będzie mogła poddać się wstępnemu badaniu, natomiast ci, którzy już walczą z cukrzycą na miejscu na pewno otrzymają cenne wskazówki, jak robić to skutecznie.

 


    Trwa akcja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowana przez różne ogniwa TPD.

    Odbyły się półkolonie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie, w których uczestniczyło 45 dzieci.

    Zarząd Miejski w Pile zorganizował półkolonie w Szkole Podstawowej Nr 5  dla 50 dzieci. Dzięki wsparciu przedsięwzięcia w ponad 70% dotacją z Urzędu Miasta (MOPS), można było przygotować dzieciom wspaniałe 2 tygodniowe wakacje – wycieczki, basen, rozrywki kulturalne i sportowe, bardzo dobre wyżywienie, nagrody w konkursach i fachową opiekę pedagogiczną. Całość zamknęła kosztem 38,9 tys. zł.

    W Złotowie trwają półkolonie przez cały okres wakacji (4 turnusy) dla 240 dzieci.

    W Wągrowcu 18 lipca br. zakończono 3 tygodniowy, już XXII Turniej Piłkarski Drużyn Osiedlowych „Mundialito 2012”, w którym wzięło udział 240 młodych entuzjastów piłki nożnej (24 – dziesięcioosobowe drużyny) oraz liczne grono kibiców – rodziców, opiekunów oraz dzieci i młodzieży z miasta i okolic.

    Z różnych miejscowości docierają wiadomości o organizowaniu przez TPD – wycieczek, biwaków, rozgrywek sportowych  i zajęć kulturalnych (Wyrzysk, Łobżenica, Rogoźno, Krzyż i wiele innych).

    Zachęcamy do obejrzenia relacji z tych imprez na naszej stronie w dziale „Galeria”. 


Zarząd Okręgowy wspólnie z Kołem Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą zorganizował dla swoich podopiecznych dzieci i młodzieży z chorobą cukrzycową wycieczkę do Poznania, Rogalina i Kórnika. Zwiedzano między innymi Palmiarnię, nowy dworzec kolejowy i stadion miejski – gdzie odbywały się zawody piłkarskie Euro 2012. W Rogalinie podziwiano piękny pałac Działyńkich, ogród francuski i rezerwat dębów, w tym trzy największe 700 letnie – Lech, Czech i Rus. W Kórniku zwiedzano zamek i jego wspaniałe wnętrza, powozownię i ogród dendrologiczny. Uczestnicy byli także przy domu – miejscu urodzenia noblistki Wisławy Szymborskiej, gdzie umieszczono pamiątkową tablicę. Dzieci i młodzież a także opiekunowie byli zachwyceni wycieczką, która przyniosła wiele wrażeń i nowych wiadomości. Jednocześnie chorzy na cukrzycę mogli wzajemnie z sobą przebywać, wymieniać się informacjami o postępowaniu z chorobą, radzić sobie samodzielnie w jej przezwyciężaniu.

Wycieczka, łącznie dla 40 dzieci i 5 opiekunów, zrealizowano dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, funduszy własnych TPD i niewielkiej dopłacie uczestników.

 


Dnia 29 czerwca 2012r. w Przedszkolu w Łobżenicy odbyła się impreza integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych, zorganizowana przez Zarząd Miejski TPD. Uczestniczyły w niej dzieci z terenu całej gminy. Były konkursy, tańce, zabawa i przejażdżka na kucyku. Dzieci otrzymały do konsumpcji pączki, drożdżówki, truskawki, cukierki, arbuzy, kanapki i napoje. Imprezę zaszczycił swą obecnością burmistrz Eugeniusz Cerlak a prezes Zarządu Okręgowego TPD Leszek Raźniewski wręczył zasłużonym działaczom i sympatykom TPD wyróżnienia: Medal im dr H. Jordana i 4 odznaki „Przyjaciel Dziecka”. Na podkreślenie zasługuje wielkie zaangażowanie w organizację uroczystości p. Barbary Kopczyńskiej prezesa Zarządu Miejskiego TPD i członków zarządu oraz p. dyrektor, nauczycielek i pracowników obsługi Przedszkola w Łobżenicy.


Imprezy z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka

Tradycyjnie, jak każdego roku, zorganizowaliśmy Festyn sportowo-kulturalny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Ośrodku Edukacji Leśnej „Kalinka” w Pile-Kalinie, którego obiekty udostępniło nam nieodpłatnie Nadleśnictwo Kaczory. Dodatkowo zostaliśmy objęci fachową opiekę ze strony pracowników Lasów Państwowych: Małgorzaty Plata z Nadleśnictwa Kaczory oraz Michała Drewsa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.  

Dla naszych młodych i słodkich diabetyków, przygotowaliśmy konkursy sportowe z nagrodami, które prowadzili starsi koledzy, m.in. Tomasz Siwik –  student AWF w Szczecinie, Halina Kowalska – nauczyciel kultury fizycznej. Szczególną popularnością cieszyły się konkurencje drużynowe oraz grupowe, w których udział brali rodzice i rodzeństwo. Strzelanie z łuku do celu stało się już tradycją; Tomek cierpliwie tłumaczył jak trafić do tarczy w sam środek.

Aktywny udział dzieci chorych na cukrzycę utwierdza ich w przekonaniu, że mogą ćwiczyć na lekcjach kultury fizycznej, a wysiłek jest elementem leczenia cukrzycy.

„Dni Otwarte w Lasach Państwowych” obchodzone w dniach 01-03.06.2012r. były okazją do konkursów przyrodniczych, które prowadzili pracownicy Lasów – Nadleśnictwa i RDLP. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania: „Co piszczy w Kalinowym Lesie?”, „Jaka to roślinka, czy zwierzątko?”, „Czy znasz swój region?, Jakich drzew jest w lesie najwięcej?” itp. Za dobrą odpowiedź otrzymywały nagrodę np. drewniane figurki zwierząt, kredki z gwizdkami, małe pluszowe zabawki, drewniane dziadki do orzechów, znaczki ze zwierzętami itp.

W czasie wspólnych spotkań łączymy zabawę z edukacją. Dla rodziców przygotowaliśmy test z wiedzy diabetologicznej. Była również lekcja samokontroli. Jednocześnie chętni mogli zmierzyć ciała ketonowe we krwi.

Podczas pieczenia kiełbasek na ognisku, przy dźwiękach akordeonu uczestnicy śpiewali biesiadne piosenki.

Każdego roku obchodzimy 18-te urodziny naszych członków, tego roku to Monice i Łukaszowi złożyliśmy życzenia i odśpiewaliśmy sto lat. Oczywiście nie zabrakło tortów z płonącymi świecami.

Tak świetna impreza mogła się odbyć dzięki sponsorom, którym bardzo, bardzo dziękujemy:
-
Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Spółka z o. o. w Śmiłowie,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
-
firmy farmaceutyczne: Abbott, Bayer, Johnson, Medtronic,
-
Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Pile.

Nagrody w konkursach dofinansowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Uśmiech i radość dzieci była podziękowaniem za zorganizowanie festynu oraz ufundowanie nagród i poczęstunku.

Międzynarodowy Dzień Dziecka był powszechnie świętowany w całym Okręgu TPD. Zarządy miejskie, gminne i Koła zorganizowały szereg imprez i atrakcji dla dzieci. Były zabawy, gry, konkursy oraz bardzo dużo upominków.

Z okazji Święta Dzieci, dorośli działacze naszego Towarzystwa zostali nagrodzeni i wyróżnieni. I tak: Medal im dr Jordana otrzymała p. Zdzisława Bosak z Łobżenicy. Odznaką „Przyjaciel Dziecka” przyznano paniom: Teresie Drubka, Marii Tomasz, Marioli Zatorskiej-Kalita i panu Marianowi Łukaszczykowi – również z gminy Łobżenica.

Na wniosek Zarządu Koła Środowiskowego w Żelicach odznaki „Przyjaciel Dziecka otrzymały panie: Aneta Hodała-Bartkowiak, Dorota Klupczyńska, Bożena Maćkowiak i pan Sławomir Waszak.

W Pile odznakę otrzymała p. Karolina Hryckiewicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Wręczono również 47 dyplomów i podziękowań, dla – szczególnie zasłużonych za pomoc dzieciom – osób, sponsorów oraz firm i instytucji.

Czerwiec jest miesiącem nie tylko podsumowań roku szkolnego ale również przygotowań do nadchodzących wakacji i związanych z tym imprez sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych. Planuje się, że w bieżącym roku w Okręgu Pilskim w akcji letniej weźmie udział ok. 3500 dzieci i młodzieży.